Advokátní kancelář

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O advokátovi

JUDr. Stanislav Pokorný, advokát, se narodil v roce 1952.
Studium na Právnické fakultě UK v Praze ukončil v roce 1975 a v témže roce po složení rigorozní zkoušky mu byl udělen titul JUDr.

Má více než 35-ti letou praxi v oblasti advokacie a právních služeb pro fyzické a právnické osoby, zejména v oboru práva obchodního, občanského, pracovního, práv k nemovitostem a práva rodinného. Advokát působil více než patnáct let jako správce konkurní podstaty a byl zapsán v seznamu správců u Městského soudu v Praze.
Má zkušenosti s podáváním žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků soudům a jiným správním orgánům a institucím, včetně Evropského soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, rovněž tak se zastupováním v soudním řízení a ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi. 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky